O nás

TES-Slévárna s.r.o. funguje jako tradiční výrobce litinových odlitků v severních Čechách se sídlem v Teplicích. Naše odlitky dodáváme nejen zákazníkům v České republice a na Slovensku, ale také do německy mluvících zemí.

Slévárna se specializuje na výrobu odlitků z šedé, tvárné a chromové litiny. Výroba odlitků má u nás dlouholetou tradici. 

  • 1871 - vznik společnosti
  • 1992 - privatizováno jako součást společnosti Teplická strojírna a.s.
  • 2016 - vznik samostatné společnosti TES - Slévárna s.r.o.
  • 2019 - restrukturalizace a optimalizace výrobního programu

Výrobní program se časem měnil až do dnešní podoby, kdy vyrábíme specializované odlitky pro více než 50 stálých obchodních partnerů. 

Slévárna disponuje formovnou, kde se nachází 10 formovacích strojů a odděleným pracovištěm pro ruční formování. Tavírna je vybavena kuplovnou a indukční pecí. Technologická zařízení tak vyhovují potřebám kapacity a kvality výroby.

Naše obchodní oddělení, technologická příprava výroby a administrativní část společnosti, staví na dlouholetých zkušenostech a vztazích s našimi dodavateli surovin. Díky tomu jsme schopni pružně a efektivně reagovat na nové poptávky, rychle navrhnout správný technologický postup a plynule plánovat naše kapacity tak, abychom byli schopní dodávat naše odlitky v určených termínech a kvalitě. V současné době má náš závod 40 stálých zaměstnanců a mnoho externích dodavatelů služeb a materiálu.

Hlavním cílem společnosti je zachovat komerční výrobu šedé, tvárné a zejména chromové litiny. Nadále se zaměřovat na výrobu náročných odlitků pro nejrůznější odvětví průmyslové výroby. V budoucnu bychom rádi rozšířili naše působení kromě Německa do dalších zemí západní Evropy.