Výroba odlitků až do 3 000 kg

Každý odlitek projde celou řadou kontrolovaných procesů. Kromě sledování precizních postupů a kontroly kvality během výroby jsou stejně důležité úvodní konzultace. Na základě zkušeností dokážeme doporučit nejlepší volbu materiálu a výrobní postup tak, aby výsledek splňoval Vaše očekávání.

Konzultace

Vytváříme přesné odlitky na základě Vaší dokumentace. Pokud máte pochybnosti, rádi Vám pomůžeme a zkonzultujeme technické řešení Vašich budoucích odlitků.

Výroba modelů a jader

Zajistíme pro Vás výrobu modelů na míru, dle Vašich požadavků. Jádra vyrábíme převážně ručně ze směsi CT-CO2, ostatní jádra metodou COL - BOX. Povrch jader před samotným litím vždy opatřujeme ochranným nátěrem.

Ruční formování

Rozměrné a hmotné odlitky formujeme ručně do sušených forem z přírodních formovacích směsí. Při ručním formování jsme schopni odlét výrobky až do hmotnosti 3 000 kg a to pomocí stavebnicových formovacích rámů o rozměrech 2,6 x 1,4 x 1,5 m, ze kterých dokážeme poskládat soustavy pro několikanásobně větší odlitky.

Strojní formování

Menší odlitky s nižší hmotností jsou ve většině případů formovány strojně pomocí speciálních syntetických formovacích směsí. V tomto případě používáme rámy o rozměrech 0,75 x 0,55 x 0,3 m a dokážeme tak připravit formy pro odlitky do hmotnosti 200 kg.

Odlévání 

Vyrábíme odlitky z šedé, tvárné a chromové litiny. Chromovou litiny navíc v otěruvzdorném nebo žáruvzdorném provedení. 

Pro vsázku používáme ty nejkvalitnější suroviny od našich stálých dodavatelů. Díky technologiím jsme schopni upravovat složení vsázky během lití dle požadavků. U všech surovin navíc kontrolujeme místo původu a složení, abychom dokázali udržet potřebnou kvalitu.

Umělecká litina

Samostatný výrobní program tvoří tzv. umělecká litina. Jedná se o lucerny, lampy nebo historická svítidla. Dále potom stolky, ozdobné díly plotů, boky laviček, odpadkové koše, ozdobné stojany, sloupky nebo jiné prvky městského mobiliáře.

Dokončování odlitků

Po vychladnutí odlitků v rámech dochází k jejich dokončení zejména čištěním v tryskačích a broušením. V případě potřeby dochází k dalším povrchovým úpravám surových odlitků.

Základování odlitků

V případě přání zákazníka odlitky opatřujeme základovým nátěrem. 

Kontrola kvality

Provádíme pevnostní a laboratorní zkoušky, spektrální analýzu a řadu dalších testů. O výstupní kontrolu se starají specializovaní pracovníci. Dbáme o kvalitu dodávaných surovin. Více o kvalitě.

Doprava a paletizace

Zajistíme paletizaci a dopravu Vašich odlitků na určené místo.


Technologické vybavení slévárny

Formovna slévárny je vybavena 1 linkou pro strojní formování a celkem 10 stroji Format F20, F30 a F40. Dálě potom odděleným pracovištěm pro ruční formování na syrovo a na sucho, kde se nachází plynová pec na sušení forem. Pokračuje přípravna formovacích směsí s kolovým mísičem MK 400 s dopravními pásy. Tyto prostory navazují na jádrovnu, která je vybavena strojem KS-12 pro sériovou výrobu jader vstřelováním. 

Tavení litiny probíhá ve velké kupolové peci nebo ve dvou menších indukčních pecích. Po dosažení požadované teploty je samotné lití prováděno pomocí licích bubnů, pánví s licí hubičkou, případně pomocí ručních fanek. 

Po vychladnutí odlitku se pomocí jeřábu rozebere forma, proběhne základním očištění a odlitek jde do stolového tryskače CKM 3, případně do bubnového tryskače PTB 2000. Dále se mohou odlitky brousit nebo základovat v dalších oddělených prostorech slévárny.